Satta King, gali number PatnaCitySatta, PatnaCitySatta king ,sadar bazar, satta king result ,sadar bazar satta chart,sadar bazar satta king 2024, PatnaCitySatta Result, satta king, satta bazar in delhi, delhi king satta , sadar Bazar , Delhi Bazar Satta King , real a1 satta , Delhi Satta Bajar, delhi Bazar satta ,satta dl , satta king dl, delhi bazar Satta Result,Satta King Sadar Bazar,A1 Satta Games , Satta games A1,Faridabad Savera Satta King , PatnaCitySatta games ,satta delhi bazar, gali satta King ,Savera faridabad satta bazar, delhi chart result, PatnaCitySatta number, king satta, PatnaCitySatta King khabr, PatnaCitySatta Leak Number, dl bajar satta ,dl satta king , dl satta bazar ,Delhi Bazar Satta Chart 2024, PatnaCitySatta news, PatnaCitySatta khabr, disawer super fast satta result , Satta king Delhi Bajar ,delhi ka satta king, satta king shri ganesh , Faridabad Savera satta result,goa king satta,dubai gold satta, delhi bajar satta, king Satta Delhi, Satta King Delhi,satta com, satta.com , com satta , Sg satta king result ,delhi bazar satta 2021 , satta delhi

DELHI BAZAAR SATTA RECORD CHART 2022

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
48
09
03
35
34
38
52
94
30
18
79
27
27R
57
17
88
93
66
57
79
92
35
66
14
22
64
41
67
67
48
67
11
41
20
41
54
40
19
69
91
19
78
55
35
59
88
37
29
43
28
86
61
84
96
02
30
59
35
81
28
67
65
49
78
90
35
75
83
98
14
30
73
63
45
16
86
85
26
30
14
33
39
70
46
16
75
60
04
93
98
91
80
84
92
80
22
47
00
35
11
63
38
84
33
69
17
22
10
79
06
30
01
55
39
01
28
31
32
27
70
84
25
70
70R
87
74
28
10
76
00
09
05
63
28
16
68
96
57
58
72
21
02
75
81
83
66
85
06
89
67
74
67
01
69
67
59
87
50
09
38
69
52
06
75
96
19
22
91
81
79
36
98
88
24
56
91
48
66
63
82
83
62
95
43
47
62
52
23
08
19
07
41
52
98
54
51
41
41R
01
77
18
37
20
24
11
39
96
26
03
06
64
20
44
52
36
76
50
53
18
94
44
33
53
45
47
68
88
03
62
87
00
71
36
68
73
06
60
60R
80
54
16
49
54
71
88
20
88
92
06
72
31
65
52
24
34
02
43
07
06
04
51
34
49
08
26
76
55
04
42
33
16
40
08
15
58
94
02
95
20
90
25
04
76
79
94
23
48
42
01
18
24
50
90
76
42
03
91
41
28
18
34
12
43
10
62
98
78
49
41
80
68
85
48
95
18
91
63
72
80
77
74
69
37
80
45
10
10
32
93
97
89
54
46
08
74
59
19
79
41
69
33
78
92
61
17
47
52
74
06
01
45
46
15

PATNA CITY SATTA CHART

FARIDABAD 2024 2023 2022 2021
GHAZIABAD 2024 2023 2022 2021
GALI 2024 2023 2022 2021
DISAWAR 2024 2023 2022 2021
Delhi Bazaar 2024 2023 2022 2021
Sri Ganesh 2024 2023 2022 2021
PATNA CITY 2024 2023 2022 2021
Gwalior king 2024 2023 2022 2021
New Punjab 2024 2023 2022 2021
New Punjab Exs 2024 2023 2022 2021

PATNA CITY SATTA

@ 2024 PATNA CITY SATTA. All Rights Reserved